Velkommen til årsmøte i Nøtterøy golfklubb

Av: Peter Johansson  |  Publisert: 30. november 2017  |  Siste nyheter  |  Arkiv

13 februar kl 19:00 i klubbhuset

Styret innkaller herved til årsmøte i Nøtterøy golfklubb.
Årsmøtet avholdes den 13. februar 2018 kl 19.00 i klubbhuset.
 
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes golfklubbens styre senest mandag 30. januar kl. 17.00 til epost: leder@notteroygolf.no eller til klubbens adresse: Sanne gård, 3140 Nøtterøy.
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside http://notteroygolf.no eller de kan hentes på klubbens kontor.
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
 
Velkommen til årsmøtet!
 
Nøtterøy, 8. januar 2017
Med vennlig hilsen
Nøtterøy golfklubbs styre
v/Petter A. Vistnes
Styreleder
 
 
Generalforsamling i Nøtterøy Golfbane AS vil bli avholdt samme dag. Innkalling til dette sendes ut i egen e-post.