Bruk av drivingrange

26. mars 2021

Det er gitt åpning for bruk av drivingrange for barn/unge under 19 år.

Vi har fått en åpning for at juniorene (under 20 år) våre kan få lov å bruke drivingrangen under følgende forutsetninger: 
– Alle som deltar MÅ deles i grupper avhengig av hvilken kommune de bor i, f.eks. Færder, T.berg. osv.
– Maks 10 personer pr. gang
– De som ønsker å bruke tilbudet MÅ melde seg på ved å sende en mail til Bjørn, (dahl-bj@online.no), med ønsket dato. Bekreftet plass eller beskjed om fulltegning må avventes
– Deltagerne MÅ ha med egen pose til baller, og kan KUN bruke eget utstyr
– Ingen organisert trening, dvs. ingen istruksjon blir gitt
– Kun ungdommene, IKKE foreldre eller andre får slå
– All aktivitet må foregå med MINIMUM 2 meters avstand, dvs. kun bruke de mattene som er satt ut
– 1 voksen er tilstede hele tiden og påser at alle restriksjoner blir fulgt. 
– Den voksne står for tildeling av baller, registrerer deltagerlister, samt generelt holde orden og opprydding
– NB! Det vil IKKE bli unntak fra noen av kriteriene over! Ved overtredelse vil tilbudet bli stoppet.
 
Tilbudet er tilgjengelig på følgende tider, og mail med forespørsel kan sendes fra nå til Bjørn. 
– mandag 29/3  – Kl. 17:00 – 18:30
– onsdag 31/3   – Kl. 17:00 – 18:30 
– fredag  02/4   – Kl. 17:00 – 18:30 
– mandag 05/4  – Kl. 17:00 – 18:30
 
 
Mvh.
Morten, Espen, Johan og Bjørn