Fellestreninger

20. juni 2021

Etter noen dagers stopp i fellestreninger, kan vi igjen fortsette med disse.

Dette er reglene som gjelder for Færder kommune til og med søndag 27. juni. oppdatert 19.juni.

Idretts- og fritidsaktiviteter: 

Barn og unge under 20 år:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1 meters-anbefalingen.
Dersom barn og unge trener, øver eller driver annen organisert aktivitet i en annen kommune, vil de kunne delta på arrangement for laget, foreningen o.l., så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Lag fra små kommuner som ikke har motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunen har samme smittenivå.

Voksne:

Voksne kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer, og med minst 1 meter avstand. Utendørs kan man være 30 personer.

Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsareal dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene

Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs. 

Alle oppfordres forøvrig til å følge med på de smittevernreglene som til enhver tid gjelder i Færder kommune.