Klubben

Komiteer oppnevnt av styret - 2020

 

Komité

Leder

E -postgsolerod@online.no

Telefon

Dame Nina Schütt ninaschutt@gmail.com +47 414 46 999
Dugnad Jan Firing jfiring@me.com +47 91328101
Herre xx xx +47 
Senior Per Brekke brekkeper@gmail.com +47 99 490 035
Junior - Elite Bjørn Dahl bjorn.dahl@volmax.no +47 90 509 277
Sport xx xx +47
Turnering Trine Noreng trine.noreng@yahoo.no +47 995 49 112
Hus/Anlegg Stig Marvin Jensen stig.jensen@stromgundersen.no +47 822 65 236
Kontroll Magnar Langemyr magnar@langemyr.info +47 982 07 430
Valg Bjørn Dahl bjorn.dahl@volmax.no +47 905 09 277
Handicap Gerd Solerød gsolerod@online.no +47 900 19 137
Disiplinær Gerd Solerød gsolerod@online.no +47 900 191 37