Klubben

Organisasjon

Organisasjonskartet til høyre viser funksjoner i Nøtterøy Golfklubb (blå bokser) og Nøtterøy Golfbane AS (grønne bokser).

Øverste myndighet i klubben er årsmøtet, som avholdes en gang i året, vanligvis i løpet av februar. Valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer som skal velges av årsmøtet.

Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder og nestleder velges  hver for seg av årsmøtet, øvrige styremedlemmer velges samlet. 
Kontrollutvalget er en uavhengig enhet i tillegg til valgt revisor.  En del av styremedlemmene innehar også styrefunksjoner i Nøtterøy Golfbane  AS, som Nøtterøy Golfklubb eier mer enn 90% av aksjene i.

Det er felles daglig leder for Nøtterøy Golfklubb og Nøtterøy Golfbane AS. Daglig leder tilsettes av styret.
I tillegg er det en rekke komiteer som bidrar til å drive en stor klubb som Nøtterøy Golfklubb. Disse utpekes av styret og rapporterer til daglig leder.
Daglig leder har, sammen med pro, ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av treninger for alle medlemmer.
Anleggssjefen, som er ansatt i baneselskapet,  har ansvar for baner, treningsfasiliteter og bygningsmasse.
Proshop drives i regi av baneselskapet og ledes av en butikksjef. Alt overskudd går tilbake til medlemmene og klubben.
Restaurantdriften er satt bort til et eget selskap.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her