Klubben

Organisasjon

Organisasjonskartet til høyre viser funksjoner i Nøtterøy Golfklubb (blå bokser) og Nøtterøy Golfbane AS (grønne bokser).

Øverste myndighet i klubben er Årsmøtet, som avholdes en gang i året, vanligvis i løpet av februar. Valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer som skal velges av Årsmøtet. Kontrollkomiteen er en uavhengig enhet i tillegg til valgt revisor. Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, leder og nestleder velges av Årsmøtet. En del av styret innehar også styrefunksjoner i Nøtterøy Golfbane  AS, som Nøtterøy Golfklubb eier mer enn 90% av aksjene.

Det er felles daglig leder for Nøtterøy Golfklubb og Nøtterøy Golfbane AS. Daglig leder tilsettes av styret. Det er en rekke komiteer som skal bidra til å drive en stor klubb som Nøtterøy Golfklubb. Disse utpekes av Styret og rapporterer til daglig leder. Sportssjef har ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av treninger for alle medlemmer. Anleggssjefen, som er ansatt i baneselskapet,  har ansvar for baner, treningsfasiliteter og bygningsmasse. Proshop, drives i regi av anleggsselskapet og ledes av en butikksjef. Alt overskudd går tilbake til medlemmene og klubben. Restaurantdriften er satt bort til et eget driftsselskap.