Kontakt

Medarbeidere

   Daglig leder: Logan J Ferguson  (i slekt med Sir Alex)
Mobil: +47 452 73 557
Telefon kontor: +47 33 40 71 80
E-post: leder@notteroygolf.no

 
 
Sekretær: Gerd I. Solerød 
Mobil: 900 19 137
E-Post: gerd@notteroygolf.no
 
  Butikksjef Proshop: Tanja Madeleine Hansen
Mobil:  +47 481 43 590
Telefon Proshop: +47 33 40 71 80
E-post: proshop@notteroygolf.no