Korthullsbanen er åpen

6. mars 2023

I løpet av vinteren har vi hatt gleden av å ha fått noen varme dager som minner om vår. Derfor vil vi oppfordre våre medlemmer om å benytte korthullsbanen vår som er åpen.

Husk å bruke putteren på greenene ⛳️