Medlemskap

Innmelding i Nøtterøy Golfklubb

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Nøtterøy Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.
 • Prisene i parentes er årskontingent
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Nøtterøy golfklubb som hjemmeklubb?
  Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
 • Takk for din innmelding på en av Norges hyggeligste golfklubber. Vi skal gjøre alt for at du skal trives hos oss. Ved valg av betalingsform må det fremgå om det ønskes oppdeling i 10 rater (alt må være ferdig betalt innen årets utgang) eller om alt ønskes fakturert og betalt på en faktura. Nøtterøy golfklubbs lover finnes på klubbens hjemmesider under https://notteroygolf.no/klubben/organisasjon. I likhet med medlemskap i alle idrettsklubber, må ev. utmelding skje senest 31.12. for at det skal være gyldig påfølgende år. *Må fylles ut Ta gjerne kontakt med meg for en kopp kaffe første gangen du kommer til Nøtterøy. Jeg vil gjerne fortelle om våre framtidsplaner og visjon for klubben Velkommen til Nøtterøy golfbane! Hilsen Logan Ferguson

  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.