Ny lov

2. mars 2022

Idrettstinget vedtok i høst nye lover for norsk idrett. Lovene er gjeldende fra 1. januar 2022 og siden alle idrettslag er forpliktet til å følge NIFs lover, må Nøtterøy Golfklubb også revidere sine lover slik at de nye lovbestemmelsene blir hensyntatt med tilleggene fra Norges Golfforbund. Ny, revidert lov er vedtatt av Nøtterøy golfklubbs styre 1. mars 2022 og den nye loven trer i kraft fra samme dato.  Den gamle loven vil bli liggende på hjemmesiden en måneds tid framover.

Du kan laste ned den nye, reviderte loven her