Årsmøte i Nøtterøy golfklubb

Av: Peter Johansson  |  Publisert: 6. februar 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Velkommen til årsmøtet 13 februarTil medlemmene i NGK,
 
I etterkant av at papirene til årsmøtet 13 februar 2018 er sendt medlemmene har det oppstått en situasjon som har forårsaket at valgkomiteen må endre sin opprinnelige innstilling. Grunnet ny arbeidssituasjon har Petter Vistnes meddelte komiteen at han dessverre ikke har mulighet til å fortsette som styreleder. Valgkomiteen tok etter mottak av den beskjeden omgående kontakt med styrets nåværende nestleder Tor Georg Cudrio, som har takket ja til å stille som lederkandidat. Petter Vistnes ønsker å fortsette i styret og innstilles som nestleder.
Valgkomiteens oppdaterte innstilling legges ut på NGK´s hjemmeside.
 
Mvh valgkomiteen i NGK
Finn Grinvoll

 
 
 
ÅRSMØTE I NØTTERØY GOLFKLUBB 2018
 
Tirsdag 13. februar 2018 klokken 19:00 i klubbhuset på Nøtterøy. Forut for årsmøtet vil det bli avholdt et informasjonsmøte med start kl 18.00. Start av årsmøtet kan bli noe forsinket. Registrering av stemmeberettigede til årsmøtet starter klokken 18:45.
 
DAGSORDEN
 
Sak 1   Godkjenning av de stemmeberettigede
 
Sak 2   Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 
Sak 3   Godkjenning av sakliste
 
Sak 4   Godkjenning av forretningsorden
 
Sak 5   Valg av dirigent
 
Sak 6   Valg av referent
 
Sak 7   Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 
Sak 8   Behandling av årsmelding
 
Sak 9   Behandling av årsregnskap i revidert stand
 
Sak 10 Behandling av innkomne forslag og saker
 
            Sak 10.1 Tidspunkt for bestemmelse av årskontingent
 
            Sak 10.2 Kontingent over 75 år
 
Sak 11 Fastsette medlemskontingent
 
Sak 12 Fastsette treningsavgift
 
Sak 13 Vedta klubbens budsjett
 
Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 
Sak 15 Engasjere revisor
 
Sak 16 Valg

Årsmøtepapirene fås ved henvendelse til klubbens kontor. Papirkopi er tilgjengelig på kontoret i åpningstiden kl 09.00 – 16.00
 
Nøtterøy, 6. februar 2018
Petter A Vistnes
Styreleder