Årsmøte i Nøtterøy golfklubb

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 6. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tirsdag 12. februar avholdes årsmøte i Nøtterøy golfklubb kl. 19:00 etter et forutgående informasjonsmøte samme sted kl. 18:00.

ÅRSMØTE I NØTTERØY GOLFKLUBB 2019
Tirsdag 12. februar 2019 klokken 19:00 i klubbhuset på Nøtterøy.
Årsmøtet vil etterfølge informasjonsmøtet med start kl. 18.00, tidspunktet kan derfor bli noe forskjøvet. Registrering av stemmeberettigede starter klokken 17:30.
Alle over 15 år, som har vært medlem i mer enn 1 måned og betalt sin årskontingent for 2018, er stemmeberettiget.
 
DAGSORDEN
Sak 1     Godkjenning av de stemmeberettigede
Sak 2     Godkjenning av innkalling
Sak 3     Godkjenning av saksliste
Sak 4     Godkjenning av forretningsorden
Sak 5     Valg av dirigent
Sak 6     Valg av referent
Sak 7     Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8     Behandling av klubbens årsberetning
Sak 9     Behandling av klubbens årsregnskap i revidert stand
Sak 10   Behandle innkomne forslag
Sak 11   Fastsette medlemskontingent
Sak 12   Fastsette treningsavgift
Sak 13   Vedta klubbens budsjett 2019
Sak 14   Behandling av klubbens organisasjonsplan
Sak 15   Valg
  • Valg av nestleder
  • Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • Valg av representanter til NGB`s styre
  • Valg av kontrollkomite
  • Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har     representasjonsrett
  • Valg av leder, medlemmer og varamedlem i valgkomiteen
  • Valg av revisor
           
Årsmøtepapirene fås ved henvendelse til klubbens kontor. Papirkopi er tilgjengelig på kontoret i åpningstiden kl 09.00 – 16.00.
 
 
Nøtterøy, 5 februar 2019
Tor Georg Cudrio
Styreleder