Ny trenings puttinggreen

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 12. september 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Endelig: Etter lang tids venting er vi nå i gang med ny puttinggreen.

28.8.
Puttinggreenen tar langsomt form. Nå er "bautasteinen" på plass og de er ca. halvveis ferdig. Det er mange billass med grus og sand som skal kjøres når ca 750 kvm green skal dekkes med 50 cm masse.

27.8.

Det er laget en voll rundt hele området. Nå legges det et 10 cm tykt lag med ganske fin grus, kontrollmålt av Logan, før et tykt lag med sand legges på toppen. Dette er presisjonsarbeid av gravemaskinfører, mens Bjørn Roger må bruke "gamlemåten" for å reparere en ødelagt drensledning. 

26.8.

Etter noen dagers opphold på grunn av regn og søle, er arbeidet med vår nye puttinggreen gjenopptatt i dag. Selv om det er tykk tåke, er det ikke nevneverdig vått.  De 2 siste drensgrøftene blir nå fylt igjen med drenerende masse.Det er et godt samarbeid mellom Strandman som fyller grøfter og jevner ut og Logan som graver/kjører masser som er lagret på parkeringsplassen. 

20.8. 
Endelig!
Nå er arbeidet med vår nye putting green satt igang. Det har vært en lang prossess før det var klart for igangsetting. Strandman AS forestår arbeidene med Logan som ivrig medhjelper og prosjektleder.
Arbeidene vil foregå i de neste 2-3 ukene og vi vil legge ut bilder fortløpende. Det graves drensgrøfter, legges drensledninger og steiner inspiseres. Dette blir spennende! 


20.8.  

    
 
 26.8.
    

27.8.
   
   
28.8.