Årsmøte i Nøtterøy golfklubb

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 11. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Nøtterøy golfklubbs årsmøte avholdes tirsdag 12.2. kl. 19:00 i klubbens lokaler på Nøtterøy

 Innkalling til årsmøte i Nøtterøy Golfklubb
 

Styret innkaller herved til årsmøte i Nøtterøy golfklubb.
Årsmøtet avholdes den 12. februar 2019 kl. 19.00 i klubbhuset.
 
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes golfklubbens styre senest mandag 28. januar kl. 17.00 til epost: leder@notteroygolf.no eller til klubbens adresse: Sanneveien 1, 3140 Nøtterøy.
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside http://notteroygolf.no eller de kan hentes på klubbens kontor.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Nøtterøy, 10. januar 2019
Med vennlig hilsen
Nøtterøy golfklubbs styre
v/Tor Georg Cudrio
styreleder
 
 
Generalforsamling i Nøtterøy Golfbane AS vil bli avholdt samme dag. Innkalling til dette sendes ut i egen e-post.