Banen 18.3.20

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 19. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Logan følger godt med på jordtemperaturen

Gresset på banen bryr seg svært lite om corona-virus. Logan er derfor nødt til å følge utviklingen i bakken nøye med hensyn til jordtemperatur, tørke osv. 
Greenene ser fantastisk fine ut til å være på denne tiden av året. De siste par dagene har Logan kontrollert flere greener og jordtemperaturen varierer, fra 1,7 til 6,9 grader, mange ligger rundt 5 grader. Dette betyr at det begynner å gro!
Forberedelsene til en mulig baneåpning starter for fullt nå. Jan F. fjerner all inngjerding av greenene, fjerner søppel - ikke minst hundeposer - setter ut søplekasser, starter løvblåsing av greener osv. 
Dersom du har lyst til å bidra i forberedelsene, er du hjertelig velkommen. Ta kontakt med Logan.

Vanningsanlegget er nå i gang og banen , inklusiv greener, blir vannet etter behov. Vær derfor obs!
Trine plukker baller fra drivingrange, har brukt mange timer, men opplever dessverre at noen tar seg til rette, åpner ballmaskinen til tross for oppslag om at drivingrange er stengt.

Vi forholder oss fortsatt til de restriksjoner som kommer fra myndighetene vedrørende baneåpning.  Dette gjelder også drivingrange og  øvrig treningsanlegg.

Innimellom alt annet, blir det jobbet med ny chipping green! Planen er at den skal være klar til rundt St. Hans!

Banen er forøvrig et yndet utfartssted for tiden både for turgåere, hundeluftere og test av kiting!