Hele anlegget er stengt

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 15. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Nøtterøy Golfklubb følger anbefalingene fra Norges Golfforbund og myndighetene og stenger hele anlegget for aktiviteter.


Dette gjelder bruk av driving rangen og andre fasiliteter (f.eks. korthullsbanen som for øvrig ennå ikke er åpnet) - foreløpig frem tom.  13. april. Vi planlegger våre aktiviteter som vanlig, disse finner du på vår hjemmeside, men vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i forhold til hvordan utviklingen av smitten skjer framover.

Administrasjonen etc. kan kun treffes på telefon og på e-post. Klubbhuset er stengt for andre enn de ansatte.

Logan treffes på tlf.: 452 73 557, e-post: leder@notteroygolf.no
Gerd treffes på tlf.:  900 19 137, e-post: gerd@notteroygolf.no
Tanja treffes på tlf.: 481 43 590, e-post: proshop@notteroygolf.no

Vi vil komme med ytterligere informasjon om forholdene endrer seg.

Melding fra NGF 13. mars:
 
Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.
Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Se også pressemeldinger/informasjon fra Norges Idrettsforbund: Det vil komme ytterligere informasjon fra NGF etter hvert som ting utvikler seg og avklaringer blir gjort. Forøvrig viser vi til myndighetenes anbefalinger.

Mer informasjon og anbefalinger vedrørende koronaviruset kan finnes her: