Nyheter

Innkalling til årsmøte og generalforsamling

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 12. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Til medlemmene i Nøtterøy Golfklubb og aksjonærer i Nøtterøy Golfbane AS

Innkalling til årsmøte i Nøtterøy Golfklubb
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Nøtterøy Golfklubb.
Dato: 13. februar 2020 kl. 18.00 i klubbhuset.
Saker til behandling er omtalt i Nøtterøy Golfklubbs lover § 16.
 
Etterfulgt av
 
Generalforsamling i Nøtterøy Golfbane AS
Dato: 13. februar 2020
Saker til behandling er omtalt i Nøtterøy Golfbanes vedtekter § 8.
 
Forslag som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må i henhold til golfklubbens lover sendes golfklubbens styre senest mandag 27. januar kl. 17.00

Forslag som en aksjonær ønsker behandlet på generalforsamlingen, må i henhold til Nøtterøy Golfbanes vedtekter sendes Golfbanens styre senest mandag 27. januar kl. 17.00.
 
Ev. forslag sendes til: leder@notteroygolf.no eller til klubbens/selskapets adresse: Sanneveien 1, 3140 Nøtterøy.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer og aksjonærer senest én uke før årsmøtet/generalforsamling på klubbens hjemmeside http://notteroygolf.no eller de kan hentes på klubbens kontor.
For å ha stemmerett på golfklubbens årsmøte, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se golfklubbens lov § 5 til § 8.
 
For å ha stemmerett på golfbanens generalforsamling, må man eie minst én aksje. En aksjonær har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen må i så fall fremlegge skriftlig fullmakt på generalforsamlingen. Nøtterøy Golfklubb eier 94% av aksjene i Nøtterøy Golfbane AS.


Velkommen til årsmøte og generalforsamling!


Nøtterøy, 12. januar 2020

Med vennlig hilsen
Nøtterøy golfklubbs og Nøtterøy Golfbane As’s styre
v/Tor Georg Cudrio
styreleder
 


 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her