Kontingenter for 2019

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 13. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøtet i Nøtterøy golfklubb vedtok årskontingenter for sesongen 2019:

 
Kontingenter 2019 Årsavgift pr mnd - avtalegiro (10 mnd)
Junior 0 - 12 år 500  
Junior 13 - 19 år 1 000  
Student/militære 1) 4 500 485
Ung voksen (26-40 år) 2) 5 880 630
VTG-1 (kursår) 1 995  
VTG-2 (tidl. kalt prøveår 1) 4 900 525
VTG-3 (tidl. kalt prøveår 2) 5 900 635
Voksen (fra 41 år) 9 800 1 050
Voksen (fra 41 år) plussmedlemskap 3) 12 800 1 370
Honnør (75 år og eldre) 4) 4 900 525
Greenfee (tidl. kalt korthullsmedlemskap) 995  
     
Innmeldingsavgift 5) 500  
     
1) Forutsetter heltidsstudium/førstegangstjeneste
2) Gjelder også for de som er over 19 år og som ikke er student eller avtjener førstegangstjeneste.
3) Dette er et vanlig voksent medl.skap med et tillegg på 3000 kr og som gir flere medlemsfordeler. Tillegget kan "bestilles" når som helst i sesongen.
4) Gjelder for medlemmer over 75 år pr. 1.1.19 og med minimum 15 års sammenhengende medlemskap. Forutsetter kun spill på hverdager før kl. 14.00. Ved spill i weekender/helligdager betales full greenfee.
5) Innmeldingsavgift gjelder fra og med sesongen 2019. Avgiften gjelder ikke for helt nye medlemmer eller de som har vært utmeldt av Nøtterøy golfklubb de siste 3 årene. Som en overgangsordning kan tidligere medlemmer melde seg inn før 1.5.19 uten innmeldingsavgift.
All utmelding/overgang til annen kategori må skje før 31.12. hvert år