Revidert lov for Nøtterøy Golfklubb

Av: Gerd Solerød  |  Publisert: 12. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Idrettstinget vedtok i sommer nye lover for norsk idrett. Alle idrettslag er forpliktet til å følge NIFs lover, og må derfor revidere sine laglover for å sikre at de nye lovbestemmelsene er hensyntatt.

Ny revidert lov for Nøtterøy Golfklubb ble vedtatt i NGKs styre 10. januar 2020. Den reviderte loven trer i kraft fra samme dato.
NGKs gjeldende lov kan du laste ned (pdf-format) - her.