Valgkomiteen i Nøtterøy golfklubb ønsker forslag på medlemmer til styret i klubben

3. november 2021

Nå er golfsesongen over på Nøtterøy, og med det; snart nyttår og årsmøte i
Nøtterøy golfklubb. Årsmøtet bruker i «normale» år å bli avholdt i løpet av
februar måned.


Det betyr at valgkomiteen nå er i full sving med å finne egnede kandidater til
klubbens styre og noen komiteer og til dette trenger vi din hjelp. Flere i det
sittende styret er på valg og vi ønsker forslag på nye kandidater som kan være
med på å gjøre en frivillig innsats for Nøtterøy golfklubb. Det er ingen
automatikk med gjenvalg, det er heller ingen automatikk i at foreslåtte
kandidater vil bli innstilt. Vi gjør oppmerksom på at de av styrets medlemmer
som er på valg, pr. i dag ikke har blitt forespurt om de ønsker gjenvalg.


Ønsker du å være med på å påvirke klubbens utvikling og få en unik innsikt i
klubbens indre liv? Da må du være villig til å ofre litt tid for å være med på
styremøter samt ta del i de ansvarsområdene som blir fordelt i styret. Dette kan
være oppfølgning av komiteer, sportslig kontakt, økonomi eller andre
organisatoriske oppgaver. Gjennom deltagelse i klubbens styre har du mulighet
til å påvirke klubbens retning og «liv». Det er klubbens styre som har det
overordnede ansvaret for klubben mellom årsmøtene og som innebærer bl.a.
oppnevning av komiteer, oppfølging av vedtatt budsjett og ansvar for
klubbens/banens ansatte.


Vi vil foreta den endelige innstillingen overfor årsmøtet etter at vi har fått inn
forslag på styrekandidater og etter intervju med nåværende styremedlemmer,
informasjon om ønsket kompetanse fra det valgte styret og foreslåtte
kandidater.


Styret velges på årsmøtet og har ansvar for å styre klubben frem til neste
årsmøte, i henhold til de beslutninger som er gjort på årsmøtet.


Valgkomiteen legger vekt på en variert sammensetning av styret med
representanter som representerer bredden i klubben. Kandidater trenger ikke å
ha tidligere erfaring fra styreverv, men det er selvfølgelig en fordel. Den viktigste
personlige egenskapen er evnen til å delta i saklige diskusjoner og avgjørelser til
klubbens beste.


Uansett hvor mange nye styremedlemmer det måtte bli, vil det alltid være
styremedlemmer igjen som sikrer kontinuitet fra forrige periode.


Om du ser deg selv som en aktuell kandidat eller har forslag til andre kandidater,
så kan du ta kontakt med valgkomiteen direkte, se adresse nedenfor.


Foruten kandidatens navn er det fint om du kan oppgi hvorfor du mener
vedkommende er aktuell for et styreverv. I tillegg dersom du vet vedkommendes
yrke/utdannelse, eventuelle tidligere verv og andre opplysninger som du mener
er relevante. Dersom vedkommende ikke er forespurt, må vi også ha
informasjon om det. Alle forslag vil bli behandlet konfidensielt. Forslag bør
være innsendt senest 15. november 2021 og sendes til:
gsolerod@online.no

I tillegg til valg av styre og kontrollutvalg, skal årsmøtet også velge valgkomité.
Valgkomité innstilles av styret i Nøtterøy golfklubb. Eventuelle forslag til
kandidater til valgkomité kan gjøres direkte til styrets leder – epost:
tg@tginvest.no, alternativt vil disse bli formidlet dit fra valgkomiteen.

Her finner du oversikt over styrets og kontrollutvalgets medlemmer og hvem som er på valg.

Vennlig hilsen
Valgkomiteen i Nøtterøy golfklubb
Gerd I. Solerød, leder, e-post: gsolerod@online.no, mobil 90019137
Tor Eivind Henriksen, Kate Mathisen, medlemmer
Per Brekke, varamedlem