Baneguide

Nøtterøy Golf bane 1

Hull 1

Par


4

HCP


15

62


327

57


311

53


304

49


304

46


225

40


225

30


160

Det beste utslaget legges til høyre i fairway. Dette åpner for innspill til en ondulert green.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 2

Hull 2

Par


4

HCP


3

62


367

57


340

53


325

49


275

46


275

40


181

30


181

Det beste utslaget legges til høyre i fairway. Dette åpner for innspill til en ondulert green. Pass på vannet på hele venstre side av fairway og ved greenen.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 3

Hull 3

Par


4

HCP


11

62


356

57


332

53


309

49


267

46


267

40


267

30


115

Det beste utslaget legges til høyre i fairway. Dette åpner for innspill til en ondulert green.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 4

Hull 4

Par


3

HCP


13

62


182

57


171

53


152

49


152

46


126

40


126

30


82

Ta nok kølle for carry over vannet til en stor og innbydende green, som heller mot deg. Observer hvor vinden kommer fra.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 5

Hull 5

Par


4

HCP


1

62


352

57


305

53


295

49


244

46


244

40 


244

30 


102

Vann på venstre side samt en bekk tvers over fairway. Utslaget bør treffe midt i fairway da bunker vokter fairway på høyre side. Stor ondulert green.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 6

Hull 6

Par


5

HCP


5

62


410

57


410

53 


388

49


388

46


340

40


340

30


265

Pass på vannhinderet langs hele høyre side. Langtslående går inn på to slag, men pass deg for bekken i forkant av greenen.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 7

Hull 7

Par


3

HCP


17

62


159

57


150

53


108

49


108

46


108

40


108

30


47

En enkel green som heller mot deg. Flaggplassering avgjør køllevalget. Vinden tar ballen mer enn du tror.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 8

Hull 8

Par


4

HCP


9

62


359

57


331

53


312

49


295

46


295

40


295

30


144

Utslaget er avgjørende på dette hullet og en fairwaytreff gjør innspill overkommelig. Pass på stor bunker til venstre og liten bunker i bakkant på høyre side av greenen.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 9

Hull 9

Par


5

HCP


7

62


560

57


517

53


509

49


474

46


425

40


290

30


290

Igjen et hull som krever et godt utslag i fairway for å lykkes. Pass opp for et vann på høyre side. Deretter bør man ha et transportslag fram til bakkekanten. Du vil da kunne få et godt innspill til en stor, ondulert green.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 10

Hull 10

Par


4

HCP


12

62


323

57


304

53


295

49


235

46


235

40


235

30


180

Legg utslaget til venstre for å åpne greenen for innspill. Pass på langsgående bekk på høyre side av fairway, i tillegg til en bekk tvers over fairway rett etter fairwaybunker. Smal green som heller mot høyre. Greenen har to langsgående platåer.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 11

Hull 11

Par


5

HCP


10

62


445

57


411

53


405

49


315

46


315

40


247

30


247

Her kreves et presist utslag til venstre i fairway. Det andre slaget må til venstre for å åpne greenen som heller mot deg.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 12

Hull 12

Par


4

HCP


14

62


362

57


338

53


312

49


312

46


251

40


251

30


150

Det beste utslaget er så tett opptil hjørnet man våger. Det gir best vinkel på innspill til en lang green. Ta nok kølle for å komme opp.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 13

Hull 13

Par


4

HCP


6

62


383

57


358

53


278

49


278

46


278

40


278

30


202

Et utslag mot venstre gir best innspill til en ondulert green som faller mot venstre. Pass vannet på venstre side av greenen.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 14

Hull 14

Par


4

HCP


2

62


397

57


372

53


315

49


308

46


308

40


217

30


217

Her kreves et langt utslag, helst til venstre i fairway, og du får en større sjanse til å gå inn på to slag.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 15

Hull 15

Par


3

HCP


16

62


180

57


161

53


142

49


142

46


142

40


103

30


103

En flat green. Ta nok kølle, men er utslaget for langt, venter trøbbel bak.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 16

Hull 16

Par


4

HCP


4

62


340

57


317

53


305

49


247

46


247

40


247

30


182

Kan være lurt å la driveren ligge i bagen. Pass deg for langsgående bekk på høyre side av fairway som også krysser fairway, foran greenen. En stor green som heller mot deg.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 17

Hull 17

Par


3

HCP


18

62


195

57


178

53


170

49


146

46


146

40


86

30


86

Banens vanskeligste par 3 hull da utslaget er delvis blindt. Ta nok kølle for å nå denne lange, flate greenen som bevoktes av dyp bunker på høyre side.

Nøtterøy Golf Illustrasjon bane 18

Hull 18

Par


5

HCP


8

62


466

57


428

53


408

49


408

46


345

40


239

30


239

Utslaget plasseres til venstre i fairway. Langtslående kan gå inn på to slag. Pass på bekken. Greenen bevoktes av bunkere på alle sider.