Banestatus

Driving Range

Det er mulig å betale med ballpenger som fås kjøpt i appen GolfMore eller med bankkort i ballmaskinen. 

24 baller pr. kurv

Korthullsbanen

Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen til å spille på korthullsbanen

Proshop

Mandag – Torsdag kl. 09.00-18.00

Fredag kl. 09.00-17.00

Lørdag – Søndag kl. 08.00-17.00

Garderobe/toaletter:

Åpner kl. 07.00 -22.00

18 hulls-banen

Åpen. Provisorisk green hull 11

Korthullsbanen

Åpen

Puttegreen (treningsgreen)

Åpen

Driving range

Åpen Trackman Range

Golfbiler

Tillatt