Prosjekter

Støtt prosjekter ved Nøtterøy Golfklubb
Nøtterøy Golfklubb kunne glede seg over å feire sitt 20-årsjubileum i 2023, både for banen og klubben. Det er gledelig å ha en klubb med en så velholdt bane etter to tiår, og vi verdsetter innsatsen til banemannskapet som jobber hardt for å opprettholde kvaliteten. Vi setter også stor pris på våre medlemmer som deltar i dugnader, reparerer nedslagsmerker, legger tilbake divots og raker bunkere – alt dette bidrar til å sikre en fantastisk gressflate som vi alle kan glede oss over å spille på.

Samtidig er det viktig å erkjenne at med alderen kommer behovet for oppdateringer, spesielt under bakken eller under sanden. Diverse infrastrukturkomponenter har en levetid som varierer, avhengig av faktorer som klima og miljø.

Gitt alderen på banen og levetidene for disse komponentene, ser vi behovet for betydelige oppdateringer på anlegget. Derfor ønsker vi å spørre våre medlemmer, samarbeidspartnere og bedrifter i lokalmiljøet om de vil støtte kommende, spesifikke prosjekter hos Nøtterøy Golfklubb.

Estimerte levetider

Vanningsanlegg
10-30 år
Drenering
15-25 år
Bunkersand
5-7 år
Bunkerdrenering
5-10 år

Aktive prosjekter

Bunkerne på greenen på hull 18

Vårt første prosjekt fokuserer på å forbedre bunkerne ved greenen på hull 18. Kostnadene for dette prosjektet er estimert til kr 250.000,-. Disse utgiftene vil dekke materialer som sand, grunning i bunkeren, dreneringsrør, maskinleie og arbeidskraft. Det er også håp om at mye av arbeidet vil bli utført internt av Simon og hans team.

  • Budsjettoppnåelse per dags dato 10% 10%

Når prosjektbudsjettet er nådd, vil arbeidet starte så snart som mulig. Vi håper på engasjement fra våre medlemmer og samarbeidspartnere for å sikre suksessen til dette prosjektet og bidra til å opprettholde kvaliteten på banen i mange år framover.

Ønsker du å bidra?

Ønsker du eller din bedrift å støtte «anonymt» kan du overføre penger til konto: 2470.18.89955 med melding «Bunkere green hull 18».


Ønsker du eller din bedrift å knyttes til prosjektet med navn gjennom nyhetsbrev, sosialemedia eller nettside, kan du kontakte Isak Foyn Wahlqvist på e-post: isak@notteroygolf.no