Lokale regler 2023 – Nøtterøy Golfklubb

Klubbens lokale regler bygger på Golfreglene utgitt av R&A/USGA og oversatt av NGF med gyldighet fra
1.1.2023, World Handicap System gjeldende fra 1.1.2020 og Amatørreglene gjeldende fra 1.1.22.

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Nøtterøy GK. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler
og Nøtterøy GKs konkurransebestemmelser.
Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset, ved startbod hull 10 og på vår
hjemmeside

A: BANEGRENSER OG UTENFOR BANEN
Definere banens grenser (A-1)
Utenfor banen er definert av:
a. Utenfor banen er definert av hvite staker og hvite linjer/prikker.
Klargjøre grense ved hull 9 og 18 (A-2)
Bak/rundt green på hull 9 og 18 er utenfor banen definert av hvite prikker på bane-siden av asfaltert vei.

Utenfor banen mellom hull 11 og 16 (A-4)
Under spill av hull 11 er skogområdet på v. side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 11. Under spill av alle andre hull er de
uflyttbare hindringer.

B: STRAFFEOMRÅDER
Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde staker/plater og/eller linjer.
a. Det røde straffeområdet på h. side på hull 5 og 8, merket bare på den ene siden, strekker seg
uendelig/har felles grense.
b. Det røde straffeområdet på hull 13, v. side etter vei, strekker seg til og sammenfaller med banens
grense utenfor banen.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3)
Hvis en spiller ikke vet om deres ball er i straffeområdet h. side hull 6 og 9, kan spilleren spille en provisorisk
ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:
Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 17.1d(1)),
fritak i flagglinjen (se regel 17.1d(2)) eller sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)).
Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan de ikke bruke andre muligheter etter
regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen.
I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt, gjelder
regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:


Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å:
− Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den
provisoriske ballen ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt
(inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller:
− Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må
spilles.

Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som
sikkert at den er i straffeområde:
Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.

Straff for brudd på lokal regel: Generell straff

Åpent vannløp (B-4)
Alle åpne vannløp som ikke er merket som straffeområde anses som en del av det generelle
området, og ikke som et straffeområde.

E: SPESIELLE FREMGANGSMÅTER FOR FRITAK
Ball forandret retning av luftledning (Regel 14.6.) (E-11)

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff luftledning, mast eller stolper under spillet av
hull 2, 3, 4, 5 og 8, må spilleren slå slaget på nytt ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra
punktet der det slaget ble slått fra (se regel 14.6).
Hvis spilleren slår slaget på nytt, men gjør det fra et feil sted, får spilleren den generelle straffen etter regel
14.7.
Hvis spilleren ikke slår slaget på nytt, får spilleren den generelle straffen og slaget teller, men spilleren har
ikke slått fra et feil sted.

F: UNORMALE BANEFORHOLD OG INTEGRERTE GJENSTANDER
Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (Regel 16) (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
c. Steinfylte dreneringsgrøfter.
d. Maurtuer.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene
beskrevet i punktene b-c.

Integrerte gjenstander
a. Steingjerder.
b. Kunstige vegger og påler i straffeområder.

Uflyttbare hindringer
a. 100, 150, og 200-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b. Alle kunstige matter i utslagsområder.
c. Hullskilt.
d. Søppelstativer.
e. Sikkerhetsnett.

Maurtuer (F-11)
Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter regel 15.1,
eller grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

Sist revidert 28. april 2023