Medlemskap

Banen klar for putting ved Nøtterøy Golf

Meld deg inn i Nøtterøy golfklubb.

 

Hos oss kan du velge ulike medlemskategorier ut ifra hvor mye golf du tenker at kommer til å spille i løpet av en sesong

Vi opererer med følgende hovedkategorier for medlemskap i 2023

Plussmedlemskap | 1499,-/mnd

I dette medlemskapet inngår 5 runder på hver av banene Borre, Sandefjord og Larvik (15.4. – 1.10) Inkl. en kopp kaffe og en bøtte baller på driving range under disse totalt 15 rundene, og 3 greenfee billetter på Nøtterøy. I tillegg har du anledning til å delta på treningene som kalles klubbtrening på Nøtterøy i sommersesongen, gratis baller på drivingrange og gratis kaffe i proshop.

Du får en bag tag/ medlemsbrikke som bevis for medlemskapet, som vises frem for gratis kaffe/ bøtte baller. 10% rabatt på golfutstyr i proshopene på alle 4 samarbeidsklubbene, med unntak av allerede nedsatte varer. Ved oppbrukte greenfee billetter er det mulig å fylle på med 5 greenfee billetter til kun kr. 2250,- på den klubben du ønsker å spille på. Disse kjøpes direkte på ønsket klubb. Kjøp av en lignende greenfeepakke på hjemmeklubb forutsetter at du spiller sammen med din gjest. Alle greenfee billetter gjelder kun for år 2023 og kan ikke videreføres til året etter. Selskapslokaler: 50% rabatt èn gang i året. 10% rabatt ved leie av selskapslokalene utover dette. Årskontingent er 14 990 kr og vi tilbyr oppdeling hver måned fram til desember i inneværende år.

For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember inneværende år. Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut /endrer kategori senest 31.12. 

Platinum medlemskap| 1299,50/mnd

Full spillerett på Nøtterøy pluss 5 runder på hver av banene: Borre/ Larvik/ Sandefjord. Inkl. en kopp kaffe og en bøtte baller på driving range under disse totalt 15 rundene, inkl. 3 GF billetter på egen hjemmebane og inkl. det som kalles klubbtreninger i sommersesongen* En bag tag/ medlemsbrikke som bevis for Platinum medlemskap, som vises frem for gratis kaffe/ bøtte med baller. 10% rabatt på golfutstyr i proshopene på alle 4 samarbeidsklubbene, med unntak på allerede nedsatte varer. Ved oppbrukte greenfee billetter er det mulig å fylle på med 5 greenfee billetter til kun kr. 2250,- på den klubben du ønsker å spille på. Disse kjøpes direkte på ønsket klubb. Alle greenfeebilletter gjelder kun for år 2023 og kan ikke videreføres til året etter.
Selskapslokaler: 50% rabatt èn gang i året. 10% rabatt ved leie av selskapslokalene utover dette.

Fritt valg enten kr 1299,50/mnd i 10 måneder fra og med februar, eller alt (kr 12.995,-) på en gang. Norsk golf og avgift til NGF er inkludert i summen. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av kontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember inneværende år.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Voksen | 1150,-/mnd

Denne medlemskategorien inkluderer deltagelse på treningene som kalles Klubbtrening på Nøtterøy i sommersesongen. Årskontingent er kr 11.500,- Vi tilbyr oppdeling av årskontingenten over 10 mnd.: kr. 1 150,-. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember det samme året.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Ung Voksen 20 - 40 år | 790,-/mnd

Årskontingent er 7 900 kr. inkludert gratis baller på Driving Range i tillegg til at du har anledning til å delta på treningene som kalles klubbtrening på Nøtterøy i sommersesongen. Vi tilbyr oppdeling av årskontingenten: kr. 790,-. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember det samme året.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12.

Hvis du er under 30 år og ikke kan fremvise bevis på at du er student eller avtjener førstegangstjeneste, vil denne kategorien også gjelde for deg.

Honnør 80+ (*75+)| 577,50-/mnd

Dette medlemskapet gjelder aldersgrenser 80+ for nye medlemmer.

*Har du vært medlem i kategoriene voksen eller høyere, i Nøtterøy Golfklubb mer enn de siste 5 årene kan du endre til denne kategorien innen 31 desember, det året du fyller 75 år. Gi i så fall eventuelt beskjed om ønske om endring på e-post til administrasjonen.

 Årskontingent er kr. 5750,- Spillerett på NGB før kl. 14.00 på hverdager (etter kl. 14.00 og lør/søn betales greenfee ihht. de enhver gjeldende GF-priser)
Selskapslokaler: 10% rabatt ved leie av selskapslokaler. Greenfee må betales ved spill på banen etter kl. 14.00 og lør/søn.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30,-/faktura forutsatt avtale om e-faktura eller avtalegiro i bank. Ved annen form for utsendelse, vil det bli et høyere fakturagebyr.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Greenfee-medlemskap | 1500,-/år

Medlemskapet inkluderer 1 greenfeebillett. Utover den ene billetten må greenfee betales ved spill på banen. 

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr 30,-/faktura forutsatt avtale om e-faktura eller avtalegiro i bank. Ved annen form for utsendelse, vil det bli et høyere fakturagebyr.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Student/militær 20-30 år | 396,-/mnd

Forutsetter heltids-student/førstegangstjeneste. Studiebevis må fremlegges.
Ikke student eller i militære? Se kontingenten for «ung voksen». Gjelder fra det året de fyller 20 år.

Årskontingent er 3 960 kr. Vi tilbyr oppdeling av årskontingenten: kr. 396,- Denne kategorien inkluderer deltagelse på treningene som kalles klubbtrening i sommersesongen. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember inneværende år. Selskapslokaler: 10% rabatt ved leie av selskapslokaler. 

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Junior 13 - 19 år | 1000,-/år

Fritt spill på banen. Årskontingenten er kr. 1 000,-. Kontingenten gjelder fra det året man har fylt 13 år og endres automatisk til student fra det året man fyller 20. Selskapslokaler: 10% rabatt ved leie av selskapslokaler. 

For kr. 500,- ekstra pr år, vil man få gratis påfyll av baller på driving range gjennom sommersesongen, i tillegg til at man kan delta på breddetreninger i sommersesongen.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12.

Junior 6 - 12 år | 560,-/år

Med fritt spill på banen, gratis baller på Driving Range og gratis juniortreninger i sommersesongen. Årskontingenten er kr 560,- Selskapslokaler: 10% rabatt ved leie av selskapslokaler. 

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 30/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. For barn endres kategorien automatisk til junior 13-19 år det året man fyller 13.

VTG-1 (Medlemskap etter nybegynnerkurs 2023) | 1540,-/år

Dette er for de som ønsker et medlemskap etter gjennomgått nybegynnerkurs. Faktura sendes straks etter innmelding. Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr 30,-/faktura.

Nybegynnerkursene avholdes på datoer som du vil finne på vår hjemmeside under «Kurs og Trening» / «For nybegynnere».

Dette medlemskapet inkluderer fellestreninger for VTG-deltagere

Alle medlemskap fornyes automatisk til VTG-2 neste år, dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Vi har tenkt slik at et greenfee-medlemskap er tilpasset deg som spiller lite golf i løpet av en sesong, men ønsker å være medlem av klubben vår. Kategorien Ung voksen er for de som er mellom 26-40 år, og som kanskje sliter litt med tidsklemma.

Medlemskapet Platinum gir deg 5 runder på hver av banene Borre, Sandefjord og Larvik. Det gjelder for spill i perioden fra 15. april til 1. oktober. Plussmedlemskap gir også 5 runder på Borre, Sandefjord og Larvik. I tillegg får du gratis baller på vår driving range, og gratis kaffe i vår proshop.

Alle golfere under 19 år betaler kun medlemskontingent til klubben. Vi har delt disse golferne i aldersgruppene 6-12 år, og 13-19 år. Vi kan uten tvil tilby disse unge og håpefull golferne et av de aller beste medlemstilbudene i norsk golf.

Green 18 Nøtterøy Golf
Vi har en bane vi er stolte av, hvor du alltid skal føle deg velkommen til å spille.

Søk om medlemskap

Det er fullt mulig å oppgradere ditt medlemskap om du ønsker det. Send en e-post til lina@notteroygolf.no

Vær oppmerksom på at alle medlemskap fornyes automatisk om du ikke melder deg ut av klubben før 31. desember hvert år. Utmeldelsen må være skriftlig.

Søknadsskjema

Viktig: Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende kontingentkategori/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder (barn/juniorer/studenter)skjer automatisk. Alle kontingentkategorier med priser over kr. 3 500,- vil få tilbud om oppdeling av kontingenten over 10 måneder.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.