Medlemskap

Banen klar for putting ved Nøtterøy Golf

Meld deg inn i Nøtterøy golfklubb

Hos oss kan du velge ulike medlemskategorier ut ifra hvor mye golf du tenker at kommer til å spille i løpet av en sesong

 Vi operer med følgende hovedkategorier for medlemskap i Nøtterøy golfklubb

Plussmedlemskap | 1370,-/mnd

I dette medlemskapet inngår gratis spill på Borre og Larvik (15.4. – 15.10). I tillegg er det mulig å kjøpe et greenfee hefte å 10 greenfee billetter på Sandefjord GK til en redusert pris, gratis baller på drivingrange og gratis kaffe i proshop. Årskontingent er 13 700 kr og vi tilbyr oppdeling hver måned fram til desember i inneværende år.

For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember inneværende år. Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut /endrer kategori senest 31.12. 

Medlemskap med utvidet spillerett | 1090,-/mnd

Inkluderer full spillerett på Nøtterøy. Fritt spill på Borre og Larvik alle dager i perioden 15. april – 15. oktober. I tillegg er det mulig å kjøpe et greenfee hefte på 10 greenfee billetter på Sandefjord GK til en redusert pris. 

Fritt valg enten kr 1 090/mnd i 10 måneder fra og med februar, eller alt (kr 10 900) på en gang. Norsk golf og avgift til NGF er inkludert i summen. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av kontingenten, vil oppdelingen (10 900) bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember inneværende år.
Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Voksen | 1040,-/mnd

Vi kan tilby medlemmer i denne kategorien å kjøpe et greenfee hefte à 10 greenfee billetter på Borre, Larvik og/eller Sandefjord GK til reduserte priser.

Årskontingent er 10 400 kr. Vi tilbyr oppdeling av årskontingenten over 10 mnd.: kr. 1 040,-. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember det samme året.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Ung Voksen 26 - 40 år | 630,-/mnd

Årskontingent er 6 300 kr. Vi tilbyr oppdeling av årskontingenten: kr. 630,-. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember det samme året.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12.

Hvis du er under 26 år og ikke er student eller avtjener førstegangstjeneste, vil denne kategorien også gjelde for deg.

Greenfee pluss | 1750,-/år

Greenfee må betales ved spill på banen, men et Greenfee Pluss medlemskap inkluderer 2 greenfeebilletter. Disse vil du motta via appen GolfMore.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25,-/faktura forutsatt avtale om e-faktura eller avtalegiro i bank. Ved annen form for utsendelse, vil det bli et høyere fakturagebyr.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Greenfee-medlemskap | 1150,-/år

Greenfee må betales ved spill på banen. 

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr 25,-/faktura forutsatt avtale om e-faktura eller avtalegiro i bank. Ved annen form for utsendelse, vil det bli et høyere fakturagebyr.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Student/militær 20-25 år | 360,-/mnd

Forutsetter heltids-student/førstegangstjeneste. Studiebevis må fremlegges.
Ikke student eller i militære? Se kontingenten for «ung voksen». Gjelder fra det året de fyller 20 år.

Årskontingent er 3 600 kr. Vi tilbyr oppdeling av årskontingenten: kr. 360,-. For nye medlemmer som ønsker oppdeling av årskontingenten, vil oppdelingen bli delt på antall måneder fra innmeldingsmåned til desember inneværende år.
Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Junior 13 - 19 år | 1000,-/år

Fritt spill på banen og klubbkontingent på kun kr. 1 000,-. Kontingenten gjelder fra det året man har fylt 13 år og endres automatisk til student fra det året man har fylt 20.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12.

Junior 6 - 12 år | 500,-/år

Med fritt spill på banen og kun klubbkontingent på kr 500,-.

Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr. 25/pr faktura forutsatt at den enkelte gjør avtale med sin bank om avtalegiro eller e-faktura. Ved annen form for forsendelse av faktura, blir gebyret høyere.

Alle medlemskap fornyes automatisk neste år dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. For barn endres kategorien automatisk til junior 13-19 år det året man har fylt 13.

VTG-1 (Medlemskap etter nybegynnerkurs 2022) | 1400,-/år

Dette er for de som ønsker et medlemskap etter gjennomgått nybegynnerkurs. Faktura sendes straks etter innmelding. Vi fakturerer via NorKred og det tilkommer derfor et fakturagebyr på kr 25,-/faktura.

Nybegynnerkursene avholdes på datoer som du vil finne på vår hjemmeside under «Kurs og Trening» / «For nybegynnere».

Alle medlemskap fornyes automatisk til VTG-2 neste år, dersom man ikke melder seg ut senest 31.12. 

Vi har tenkt slik at et greenfee-medlemskap er tilpasset deg som spiller lite golf i løpet av en sesong, men ønsker å være medlem av klubben vår. Kategorien Ung voksen er for de som er mellom 26-40 år, og som kanskje sliter litt med tidsklemma.

Medlemskap med utvidet spillerett gir deg gratis spill på golfbanene på Borre og i Larvik. Det gjelder for spill i perioden fra 15. april til 15. oktober. Plussmedlemskap gir også gratis spillerett på Borre og Larvik. I tillegg får du gratis baller på vår driving range, og gratis kaffe i vår proshop.

Alle golfere under 19 år betaler kun medlemskontingent til klubben. Vi har delt disse golferne i aldersgruppene 6-12 år, og 13-19 år. Vi kan uten tvil tilby disse unge og håpefull golferne et av de aller beste medlemstilbudene i norsk golf. 

Green 18 Nøtterøy Golf
Vi har en bane vi er stolte av, hvor du alltid skal føle deg velkommen til å spille.

Søk om medlemskap

Det er fullt mulig å oppgradere ditt medlemskap om du ønsker det. Send en e-post til leder@notteroygolf.no

Vær oppmerksom på at alle medlemskap fornyes automatisk om du ikke melder deg ut av klubben før 31. desember hvert år. Utmeldelsen må være skriftlig.

Søknadsskjema

Viktig: Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende kontingentkategori/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder (barn/juniorer/studenter)skjer automatisk. Alle kontingentkategorier med priser over kr. 3 500,- vil få tilbud om oppdeling av kontingenten over 10 måneder.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.