Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER 2019 – NØTTERØY GOLFKLUBB
De lokale reglene bygger på Golfreglene utgitt av NGF med gyldighet fra 1.1.19.

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Nøtterøy GK. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Nøtterøy GKs konkurransebestemmelser.
Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

Definere banens grenser (A-1)

Hvite staker, hvite plater, hvite streker og/eller hvite gjerder definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 2 er skogområdet på v. side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 2. Under spill av alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
  • Det røde straffeområdet på v. side på hull 5, h. side på hull 14 merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.
  • Det røde straffeområdet på hull 4, v. side etter vei, strekker seg til og sammenfaller med banens grense.
  • Der en kunstig vegg merket med røde merker omgir grensen til et vann eller annen vannkilde er straffeområdet definert av veggens utside og veggen i seg selv er i straffeområdet.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3)

Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet h. side på hull 15, h. side på hull 18, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d). Se forslag lokal regel B-3 for detaljer om den lokale regelen (på oppslagstavle i klubbhus).

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)

Nyplantede trær merket med støttepinner og/eller bånd er spilleforbudområder:
  • Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
  • Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten ta fritak med straff etter regel 17.1e eller fritak uten straff etter regel 17.1e(2).

Ball forandret retning av luftledning (Regel 14.6) (E-11)

Forslag lokal regel E-11 gjelder for en ball som treffer en luftledning på hull 11, 12, 13, eller på hull 14 og 17 treffer luftledning (eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger). Slaget må annulleres og spilles på nytt.
 
Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (Regel 16) (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a.       Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b.      Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
c.       Steinfylte dreneringsgrøfter.
d.      Maurtuer.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b-c.

Integrerte gjenstander
a.      Steingjerder.
b.      Ledninger og andre gjenstander festet til trær.

Uflyttbare hindringer
a.      100, 150, og 200-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b.      Alle kunstige matter i utslagsområder.
c.       Hullskilt.
d.      Søppelstativer.
e.      Sikkerhetsnett.

Alle veier og stier er hindringer (F-17)

Alle kjøreveier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1. 
 
Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.
Om ikke annet er angitt, er straff for brudd på lokal regel generell straff:
 
Avstander:
Hullets lengde er målt fra markering på tee-stedet til midt på green. Markering på sprinkellokk viser avstand til midt på green. Der det er 2 mål, viser disse hhv midt på og forkant green.