Kontaktinformasjon til komiteer og styret

Styreleder Tor Georg Cudrio: styreleder@notteroygolf.no

Damekomitè Gørill Johansen: damer@notteroygolf.no

Herrekomitè Ole Bækholt: herrer@notteroygolf.no

Seniorkomitè Per Brekke: senior@notteroygolf-no

Banekomitè Marius Røed: banekomite@notteroygolf.no