Turneringer

Damedager 2020

Terminliste 2020
Bla litt lenger ned på siden så vil du finne årets terminliste

Februar 2020
Vi starter opp med felles trening inne.

*) Scramble: Hvert lag består av 2, 3 eller 4 spillere (se oppsett). Alle spillere slår ut fra oppsatt utslagssted. Laget velger deretter den best plasserte ballen. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sinne slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som den valgte ballen. Alle hull hulles ut.
**) Stableford Alle spiller sin egen ball, plukker opp ballen når man ikke kan få noen poeng.
Der det i tillegg er puttekonkurranse, noteres alle putter på scorekortet.
***) Eclectic Alle spiller sin egen ball og noterer sin score for hvert hull. Ballen plukkes opp når man ikke kan få poeng. Scorekortet leveres etter endt spill.
Ved dag 2 deles scorekortet ut igjen og man noterer sin score på nytt. Det beste resultatet på hvert enkelt hull av de 2 rundene teller for konkurransens samlede resultat. Scorekortet leveres og GolfBox regner ut det beste resultatet for hvert hull.
****)Maksimum Score
Dette er en forenklet form for slagkonkurranse. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).
Månedens golfer Månedens golfer er gjennomsnitt av de individuelle rundene hver mnd.