Turneringer

Damedager

Terminliste 2019
 
15.05.2019
2 manns Scramble, utsalgsted 42, 9 hull
Startliste legges ut dagen før, første start 17.00
Startavgift kr.  75,- betales i pro shop hvor det serveres pølse før start.
Kake, kaffe og premieutdeling etter 9 hull
 
22. 05.2019 Ut på tur.
Vi er invitert til Damene på Borre.
Oppmøte på Borre kl.17.00
Frist for påmelding gjøres i golfboks innen 20.mai
2 manns Scramble, 9 hull
Startavgift kr. 0,-
 
07.06.19
Fredagsgolfen
 
19.06.2019
Eclectic , utsalgsted 42 eller 46, 9hull
Startliste legges ut dagen før, første start kl. 17.00
Startavgift kr.75,- betales i pro shop hvor det serverer pølse før start.
 Ta vare på scorekort, da dette skal benyttes igjen neste damedag 27.06.2019, 9 hull.
 
26. 06.2019.
Eclectic , benytt samme utsalgsted som  19.06.2019, 9 hull
Startliste legges ut dagen før, første start kl. 17.00
Startavgift kr. 100,- Pro shop serverer pølser før dere går ut.
Kaffe, is og premieutdeling etter 9 hull for sammenlagt seier 19 og 27 Juni
 
Hva er Eclectik: Slagspillturnering over to eller flere runde.
Dette betyr at scoren 19.6 kan forbedres den 27.06.2017. hull for hull.
 
05.07.2019
Fredagsgolfen
 
07.08.2019
3 køller og en putter utsalgsted 32, 9 hull
Start liste legges ut dagen før, første start 17.00
Startavgift kr. 75,-  betales i pro shop hvor det serveres pølse før start.
Kaffe, kake og premieutdeling etter 9 hull
 
14.08.2019 Damenes dag på Nøtterøy
Borredamene kommer og spiller hos oss.
2 manns Scramble, utslagssted 42, 9 hull
Oppmøte kl. 17.00. Shotgun kl.17.25
Kaffe, kake og premieutdeling etter 9 hull
Startavgift kr. 50,-.
 
 
21.08.2019 Avslutningsturnering.
4 på lag, Beste score, 2 beste, 3 beste og dårligste score benyttes, utslagssted 46, 9 hull
Oppmøte kl. 17.00, shogun 17.20
Startavgift kr. 150 kr + en flaske vin
Smørbrød, kaffe og premieutdeling etter 9 hull
 
06.09.2018
Fredagsgolfen
 
 
Februar 2020
Vi stater opp med felles trening inne

*) Scramble: Hvert lag består av 2, 3 eller 4 spillere (se oppsett). Alle spillere slår ut fra oppsatt utslagssted. Laget velger deretter den best plasserte ballen. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sinne slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som den valgte ballen. Alle hull hulles ut.
**) Stableford Alle spiller sin egen ball, plukker opp ballen når man ikke kan få noen poeng.
Der det i tillegg er puttekonkurranse, noteres alle putter på scorekortet.
***) Eclectic Alle spiller sin egen ball og noterer sin score for hvert hull. Ballen plukkes opp når man ikke kan få poeng. Scorekortet leveres etter endt spill.
Ved dag 2 deles scorekortet ut igjen og man noterer sin score på nytt. Det beste resultatet på hvert enkelt hull av de 2 rundene teller for konkurransens samlede resultat. Scorekortet leveres og GolfBox regner ut det beste resultatet for hvert hull.
**** Slag-golf Dette er en forenklet form for slagkonkurranse. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).
Månedens golfer Månedens golfer er gjennomsnitt av de individuelle rundene hver mnd.

 
DagDatoTurneringPåmeldingResultat
mai
onsdag15. Damedag 15.5. Bli kjent kveld Resultater