Damedager

Sesongen 2023

Damekomiteen ønsker å sette fokus på glede og fellesskap, hvor alle skal føle seg velkomne uansett alder og nivå. Damekomiteens mål er:

  • Skape en aktiv sesong for klubbens damer
  • Øke deltagelsen på damedagene
  • Utvikle vårt spill sammen
  • Ha det sosialt og gøy sammen

Dersom det er noe dere lurer på, så ta kontakt med oss. Velkommen til alle kvinner i Nøtterøy Golfklubb! Se også vår Facebook-side her:

Hilsen Damekomiteen Nøtterøy Golfklubb

Sommeren -23

 

Ingen samsvarende arrangementer