Turneringer

Nøtterøy Open

Nøtterøy Open 2020
Nøtterøy Open 2020 vil starte opp fra og med første uke i mai etter stort sett samme modell som de foregående sesongene. Formålet med Nøtterøy Open er fortsatt - foruten å være en attraktiv konkurranse i klubben - skal Nøtterøy Open være en arena for å skape sosialisering, tilhørighet og klubbfølelse. Turneringen er åpen for alle medlemmer og gjestespillere hvor ønsket er å få med så mange deltagere som mulig.
Alle turneringene  vil etterhvert finnes på slutten av denne siden.

Klasser:
Det spilles i 2 klasser fordelt etter handicap uavhengig av kjønn og alder: 
 
Kl. A +4 - 17,9
Kl. B 18,0 - 54,0
Alle spiller i den klassen man startet i den første turneringen.
Hver konkurranse gjennomføres enten på søndag eller den påfølgende mandag.  Resultene publiseres så snart som mulig etter endt konkurranse. 
 
Registrering av deltagelse pr runde skjer i ProShop, innenfor åpningstid og FØR runden starter. Dvs at for å få registrert gyldig runde, må man ha med seg stemplet scorekort ut på runden. ProShop vil IKKE stemple scorekort etter runden!