Turneringer

Nøtterøy Open

Nøtterøy Open 2019
Nøtterøy Open 2019 vil starte opp fra og med første uke i mai etter stort sett samme modell som de to foregående sesongene. Formålet med Nøtterøy Open er fortsatt - foruten å være en attraktiv konkurranse i klubben - skal Nøtterøy Open være en arena for å skape sosialisering, tilhørighet og klubbfølelse. Også i 2019 vil turneringen være åpen for alle medlemmer og gjestespillere hvor ønsket er å få med så mange deltagere som mulig. Alle turneringer finnes på slutten av denne siden.
  
Nytt i 2019; fra 3 til 2 klasser
Etter innspil fra deltagere, forenkles klasseinndelingen for 2019 , og går fra 3 til 2 klasser. Fortsatt deltar herre, dame, junior og senior spillere i samme klasse etter hcp:
  • Kl A:      +0,0 -    17,9
  • Kl B:      18,0 -    36,0/54
 
Man blir i samme klasse gjennom sesongen uten å gå over i annen klasse selv om hcp endres i løpet av sesongen. Dvs klassen man starter sesongen i, er også klassen man avslutter i.
 
 Èn uke = èn konkurranse
Vi fortsetter med opplegget hvor hver konkurranse gjennomføres i løpet av ei uke. Deltagerne kan spille fra og med mandag til og med søndag i den aktuelle konkurranseuken, og vi forsøker å publisere resultater så snart som mulig etter endt konkurranseuke og senest påfølgende mandag.
  
Månedsavslutning med premiering
Vil gjennomfører månedsavslutninger første fredag i måneden med premiering for den forutgående perioden. Månedsavslutningen gjennomføres med en 9 hullsturnering med egne premier for alle medlemmer uavhengig av deltagelse i aktuelle Nøtterøy Open perioden eller ikke. Månedsavslutningene skal i all hovedsak ha det sosiale formålet som prioritet.
Månedens golfer kåres og premieres for den aktuelle perioden.
  
Sluttspillturnering og sesongavslutning
Etter at alle turneringer i Nøtterøy Open 2018 er avsluttet, gjennomføres en egen sluttspill turnering. Turneringen vil være åpen for alle deltagere med muligheter for å vinne premier, men kun et begrenset antall pre-kvalifiserte deltagere gjennom årets sesong vil får muligheten til å spille om de gjeveste premiene og tittelen Årets sluttspillmester Nøtterøy Open 2019.
Etter turneringen blir det gratis avslutningsmiddag med premietutdeling og kåringer, deriblant klassevinnere av Nøtterøy Open 2019.
  
Annet
Registrering av deltagelse pr runde skjer i ProShop, innenfor åpningstid og FØR runden starter. Dvs at for å få registrert gyldig runde, må man ha med seg stemplet scorekort ut på runden. ProShop vil IKKE stemple scorekort etter runden!
 
 Startavgift
Startavgift er kr. 100 for alle deltagere. Gjestespillere får kr. 100,- i avslag på greenfee ved å delta i Nøtterøy Open. Man kan også delta på «2’s» (birdie-konkurranse på par 3 hullene) ved å betale inn kr 20,- i potten ved registrering. 100%  av startavgift går tilbake til deltagerne i form av premier.
 
Føring av scorekort
For at en runde skal være tellende i Nøtterøy Open, må det innleveres et korrekt ført scorekort. Vi minner om nøyaktighet i utfylling av følgende:
  • Medlemsnr/navn
  • Valgt utslagssted
  • Korrekt hcp