Seniordager 2023

Klubbens seniorgruppe avholder treninger hver tirsdag kl. 10.00

Annenhver tirsdag (partallsuker) er det seniorturnering med første start kl. 12.00. Det spilles en eller annen form for lagspill – enten scramble, fourball, lag med 2-3 tellende score pr hull, osv. 
Lunsj kl. 11:30.

Ingen samsvarende arrangementer