Seniordager 2023

Klubbens seniorgruppe avholder treninger hver tirsdag kl. 10.00

Annenhver tirsdag (partallsuker) er det seniorturnering med første start kl. 12.00. Det spilles en eller annen form for lagspill – enten scramble, fourball, lag med 2-3 tellende score pr hull, osv. 
Lunsj kl. 11:30.

Startdato Tid Navn Resultater Påmelding
13. juni, 2023 12:00 Seniorgolf Resultater Påmelding
27. juni, 2023 12:00 Seniorgolf Resultater Påmelding
11. juli, 2023 12:00 Seniorgolf Resultater Påmelding
25. juli, 2023 12:00 Seniorgolf Resultater Påmelding
8. august, 2023 12:00 Seniorgolf Resultater Påmelding
22. august, 2023 12:00 Seniorgolf Resultater Påmelding
5. september, 2023 12:00 Seniorgolf Resultater Påmelding
19. september, 2023 12:00 Seniorgolf Avslutning Resultater Påmelding