Vel overstått Årsmøte 2024

16. februar 2024

Da er årsmøtet for 2024 over og vi vil først og fremst takke alle som var med og bidro til et godt gjennomført årsmøte. I tillegg ønsker vi å takke alle medlemmene som møtte og er med og engasjerer seg i klubben. Vi vet at det er flere som ønsket å være tilstede, men som ble forhindret fra å delta.

Etter årsmøtet er det jobbet for å utarbeide en protokoll og vi ønsker å takke våre effektive protokollførere og de som var med og signerte protokollen.

Protokollen er lagt ut på login siden på hjemmesiden. Logg deg inn og gå på fanen «Årsmøte», så finner du protokollen der.