Vilkår ved bestilling

Avtalevilkår ved bestilling av Greenfee, turnering, kurs eller protime

1. Innledning
Ved bestilling av kurs, protime, greenfee eller turnering via Golfbox eller notteroygolf.no aksepterer bestiller denne avtalen.
Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.
Ved bestilling av greenfee, kurs, protime eller turnering er det påkrevd med forhåndsbetaling. 
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.  
Unntak fra Angrerett – Angrerettloven §22 punkt m) 


2. Refusjon
Nøtterøy golfbane refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
• banen er stengt når gruppen/greenfeespilleren har starttid
• stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst. Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av Nøtterøy Golfbane når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stengt eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller. 


Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over). 


3. Endring av bestilling
Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 12 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter telefon til banen tlf. 33 40 71 80 eller proshop@notteroygolf.no senest 12 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig billett. Ubrukte greenfeebilletter slettes ved utløp av den angitte gyldighetsperioden. Alle greenfeebilletter blir slettet ved utløp av sesongen/ ved årsskiftet. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn èn gang.


I travle perioder, vil 1 og  2-baller bli flettet sammen for bedre utnyttelse av starttid tilgjengelighet. Grupper vil bli slått sammen og den tidligere starttid vil bli flyttet (maks 30 min) til den senere starttid. Alle spillerne vil bli kontaktet via Golfbox med hensyn til endringen.


Grupper kan endre antall spillere inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Etter påmeldingsfristen har gruppen ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.  

Reservasjonsgebyr blir pålagt dersom spillere ønsker å booke starttid før alminnelig starttidsbookinger åpnes i Golfbox. Reservasjonsgebyret er kr. 100,- pr. person, pr. starttid. Reservasjonsgebyret er ikke refunderbart.


Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.  


 4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)